2017-11-21

Kolejna odsłona projektu Więzienie WIĘZI nie więzi za nami

W ramach projektu finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego, przeprowadzony został 40-godzinny cykl warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze dla ojców odbywających karę pozbawienia wolności. Tym razem projekt był realizowany w Zakładzie Karnym w Tarnowie – Mościcach.

W trakcie warsztatów zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w okresie od października do listopada 2017 roku, 11 osadzonych ojców doskonaliło umiejętność budowania prawidłowych relacji z najbliższymi. Uczestnicy zajęć poznali sposoby prowadzenia rozmowy z dzieckiem, nabyli umiejętność słuchania dzieci, rozumienia ich potrzeb oraz stawiania wymagań i późniejszego ich egzekwowania. Zdobytą wiedzę uczestnicy projektu będą mogli skonfrontować w kontakcie ze swoimi bliskimi podczas widzeń.

Celem projektu „Więzienie WIĘZI nie więzi” jest podniesienie kompetencji wychowawczych oraz odbudowanie więzi rodzicielskich wśród osadzonych będących rodzicami, którzy w związku z długotrwałą izolacją są narażeni na rozluźnienie więzi rodzinnych, posiadają trudności we właściwym wypełnianiu ról rodzicielskich oraz pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Realizowany w ramach projektu program zajęć został opracowany na podstawie Programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Początki projektu sięgają roku 2010, kiedy to po raz pierwszy w warsztatach z zakresu doskonalenia kompetencji wychowawczych wzięli udział osadzeni w Areszcie Śledczym w Krakowie – Podgórzu. W latach 2010-2017 projekt „Więzienie WIĘZI nie więzi” gościł na terenie wszystkich jednostek penitencjarnych z terenu województwa małopolskiego.

W kolejnych latach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie planuje kontynuację realizacji projektu.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie