2010-02-17

Szkolenie "Spółdzielnia socjalna jako forma aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych"

Szkolenie adresowane jest do pracowników OPS, PUP i PCPR z terenu województwa małopolskiego.

Celem szkolenia będzie szczegółowe omówienie spółdzielni socjalnej, jako narzędzia aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy będą mogli poznać „krok po kroku” procedurę zakładania spółdzielni socjalnej, a także zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia spółdzielni socjalnych. Szkolenie będzie okazją do przećwiczenia działań, które są wymagane przez ustawę,
a także możliwością poznania konkretnych problemów, jakie mogą napotkać potencjalni założyciele tego typu przedsiębiorstwa.
 
Szkolenie odbędzie się w środę - 24 lutego 2010 r. w Centrum Integracji Społecznej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynności przy ul. Bolesławskiej 23 w Kluczach, w godzinach 10.00 – 16.00.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 012 426 88 10.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "Akademia Rozowju Ekonomii Społecznej - Etap I". Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie