2008-05-08

Zapraszam do udziału w Seminarium pt: „Realizacja projektów systemowych PO KL - partnerstwa”

Seminarium odbędzie się w dniu 15 maja 2008 r.w Hotelu Europejskim w Krakowie. Zapraszamy kadrę ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. więcej - nowe ofert szkoleniowe
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie