2007-04-25

Grupy wsparcia dla pracowników socjalnych z DPS

Zapraszamy pracowników socjalnych z Domów Pomocy Społecznej do uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach grup wsparcia, zajęcia odbywają się w siedzibie ROPS. więcej - nowe oferty szkoleniowe
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie