2007-06-04

Szkolenie pt. Centra i Kluby Integracji Społecznej sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu polski

Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie przy Fundacji Instytut Studiów Strategicznych zaprasza potencjalnych projektodawców EFS do udziału w szkoleniu w dniach 13-14 czerwca 2007r.
Zaproszenie adresowane jest do organizacji działających na terenie powiatów: chrzanowskiego, wielickiego, proszowickiego, myślenickiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, krakowskiego i miasta Krakowa.

PROGRAM SZKOLENIA NT.  Centra  i Kluby Integracji Społecznej sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Szkolenie w dniu   13-14 czerwca
Trener:     Małgorzata Kowalska
Miejsce:    Kraków
Godzina
Temat
09.00-09.30

Rejestracja uczestników szkoleń.

09.30-11.30
Poznajemy się – integracja grupy
Formalno-prawne zasady funkcjonowania cis/kis
Podstawowe akty prawne regulujące działalność
11.30-11.45

Przerwa na kawę

11.45-13.45
Zakres usług świadczonych w ramach zatrudnienia socjalnego
Możliwości finansowania zatrudnienia socjalnego
 
 
13.30-14.00
Przerwa na kawę
14.00-16.00
 
Status Centrum- Wniosek do Marszałka
 
Budowanie projektu powstania instytucji zatrudnienia socjalnego- ćwiczenia
16.00
Zakończenie szkolenia
 
 
Drugi dzień szklenia
Godzina
Temat
09.00-09.30

Rejestracja uczestników szkoleń.

09.30-11.30
Budowanie projektu powstania instytucji zatrudnienia socjalnego- ćwiczenia
11.30-11.45

Przerwa na kawę

11.45-13.45
 
Budowanie budżetu – ćwiczenia
 
13.30-14.00
Przerwa na kawę
14.00-16.00
 
Budowanie budżetu – ćwiczenia
Podsumowanie szkolenia, dyskusja, pytania
 
16.00
Zakończenie szkolenia
 

 
 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie