0000-00-00

Seminarium z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, uprzejmie zapraszają do udziału w okolicznościowym seminarium z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy/ Kierownicy

Jednostek Organizacyjnych
Pomocy Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, uprzejmie zapraszają do udziału w okolicznościowym seminarium z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
w dniu 18 listopada 2004 r. o godz. 13.00 w Teatrze "Groteska" w Krakowie
ul. Skarbowa 2.

w programie:
- wystąpienia Władz Wojewódzkich
- wykład okolicznościowy
- część artystyczna i "pogawędka przy kawie"

Ze względów organizacyjnych zainteresowane osoby proszę o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej w terminie do 05.11.2004 r. pocztą elektroniczną, faxem lub na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 1; 31 - 026 Kraków

Udział w seminarium jest częściowo odpłatny , koszt wynosi 40,00 zł. od osoby.

Należność prosimy wpłacać w terminie do 07 listopada 2004 r. na konto ROPS - Kredyt Bank S. A. II o/Kraków 32 1500 1487 1214 8002 4361 0000 z dopiskiem "seminarium z okazji Dnia Pracownika Socjalnego".

karta zgłoszenia link: SZKOLENIA - nowe oferty szkoleniowe

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie