2008-01-17

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. administracyjnych - nr referencyjny ROPS/110-13/07

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Agnieszka Gajda zamieszkała w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie