2008-01-17

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. rozliczeń finansowych - nr referencyjny: ROPS/110-14/07

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:
Pan Łukasz Oleksiewicz zamieszkały w Zagórzu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie