2008-07-17

Szkolenie MEDIACJE RODZINNE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych zaprasza do udziału w  szkoleniu MEDIACJE RODZINNE.
 
 
 
Celem 80 – godzinnego cyklu szkoleniowo - warsztatowego jest dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy, podstaw teoretycznych oraz stworzenie możliwości efektywnego ćwiczenia i rozwijania umiejętności w zakresie mediacji rodzinnych.
Po ukończeniu całości kursu uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia zgodnego ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
(z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności). Osoby, które przeszły wymagane przeszkolenie mogą ubiegać się o status członka - kandydata w Stowarzyszeniu. Członkowie - kandydaci mogą brać udział w pracach Stowarzyszenia, uczestniczyć w szkoleniach wewnętrznych (doskonalących umiejętności mediacyjne), grupach samokształceniowych oraz stażowych dla mediatorów rodzinnych.
Po rozpoczęciu praktyki mediacyjnej lub odbyciu stażu członkowie - kandydaci mogą wnioskować o zmianę statusu na członka zwyczajnego SMR oraz ubiegać się o wpis na listę stałych mediatorów rodzinnych Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia; www.smr.org.pl w dziale Szkolenia.
 
            Zajęcia odbywać się będą w Krakowie , w terminach ustalonych po zebraniu grupy szkoleniowej

 

Koszt 80 – godzinnego cyklu szkoleniowo – warsztatowego wynosi 1800 zł . Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: kmimiec@rops.krakow.pl.
 
 
STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW RODZINNYCH
ul. Pod Lipą 4 lok.35
02-798 Warszawa
Bank BPH 63106000760000320000965012
 
 
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie jest do pobrania tutaj
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie