2008-07-25

Nabór na stanowisko ds. partnerstwa lokalnego w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – nr ref. ROPS/110-11/08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Magdalena Zawodny zamieszkała w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie