2011-10-05

Konferencja „Problemy społeczne Małopolski i ich instytucjonalne wymiary. Refleksje teoretyczne i praktyczne rozwiązania”

W imieniu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz innych instytucji wspierających i partnerskich, zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Problemy społeczne Małopolski i ich instytucjonalne wymiary. Refleksje teoretyczne i praktyczne rozwiązania”, która odbędzie się 8-9 grudnia 2011 roku w Krakowie.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciu oraz prosić o poinformowanie Państwa współpracowników o wydarzeniu.

Konferencja ma być okazją do dyskusji nad najważniejszymi przeszkodami w rozwoju województwa Małopolskiego, zarówno w wymiarze systemowym, jak i mezo i mikrospołecznym. Celem konferencji jest przede wszystkim spojrzenie na problemy społeczne z perspektywy praxis - zarówno z perspektywy badaczy akademickich i ich teoretycznych ustaleń, jak i punktu widzenia praktyków na co dzień poszukujących najefektywniejszych rozwiązań wybranych problemów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W imieniu organizatorów prosimy o rejestrowanie się i przesyłanie abstraktów przez stronę internetową:
www.pts-krakow.pl/rejestracja do 20 października 2011 r.


Więcej informacji

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie