2011-10-11

Międzynarodowy Dzień Mediacji

 Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji.  
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji.
Już po raz czwarty, 20 października będziemy obchodzić w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkie instytucje i organizacje do podjęcia inicjatyw mających na celu promocję tej alternatywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów.
Mediacja jest sposobem na rozwiązywanie konfliktów z udziałem osoby trzeciej - mediatora.
Mediacja, choć metoda mało jeszcze rozpowszechniona i stosowana, została  w ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazana jako forma pracy z rodziną.
Mamy nadzieję, że działania  ROPS w Krakowie oraz organizacji promujących metodę mediacji przyczynią się do jej rozpowszechnienia  oraz do podejmowania skuteczniejszych działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
Czekamy na Państwa pomysły i  inicjatywy!

Osobą do kontaktu w sprawie obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji jest Pani Katarzyna Wojtanowicz, tel. 12 422 06 36 wew. 21
, e- mail: kwojtanowicz@rops.krakow.pl
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie