2012-03-06

"Seniorzy w akcji" konkurs dotacyjny

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 55+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje. Celem konkursu jest wspieranie inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą osoby starsze.    

Ze środków konkursu przyznane zostaną dotacje na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych.
Akcja ma  pokazywać, że osoby 55+ są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, inicjują ciekawe przedsięwzięcia, pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów, a bariery międzypokoleniowe są często tylko kwestią stereotypów.

Łączna pula środków przewidzianych na dotacje wynosi 343 000 złotych. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 5000 do 12 000 zł.
O dotacje mogą ubiegać się osoby 55+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 55+ i osoba w wieku 18-30 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 25 marca 2012.

Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line na stronie: www.seniorzywakcji.pl

Przeczytaj Regulamin Konkursu  pliki_ed/file/regulamin_konkursu_2012.doc 

Zobacz wzór listu intencyjnego pliki_ed/file/list_intencyjny_2012.doc , sprawdź jakie zawiera pytania.

więcej informacji: Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
tel.: (22) 396 55 16 (19) w godzinach od 10.00 do 15.00,
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie