Załaduj kalendarz

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Adres Biura Projektu:

ul. Piastowska 32, pok. 9, 30-070 Kraków

e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 36

Joanna Liszka

Kierownik Działu ds. Projektu

tel. 12 422 06 36 wew. 36

e-mail: jliszka@rops.krakow.pl

Magdalena Augustowska

Specjalista ds. merytorycznych

tel. 12 422 06 36 wew. 36

e-mail: maugustowska@rops.krakow.pl

Katarzyna Łaska

Specjalista ds. merytorycznych

tel. 12 422 06 36 wew. 36

e-mail: klaska@rops.krakow.pl

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Piastowska 32 30-070 Kraków
poniedziałek-piątek 8:00-16:00
Telefon(y): (+48 12) 422 06 36 wew. 36
Fax: (+48 12) 422 06 36 wew. 44
FORMULARZ KONTAKTOWY
Captcha
LOKALIZACJA
p.o Kierownik Działu

Magdalena Augustowska
tel. (+48) 12 422 06 36 wew. 36
e- mail: maugustowska@rops.krakow.pl

Inspektor ds. realizacji projektu

Maria Kucińska
tel. (+48) 12 422 06 36 wew. 36
e- mail: mkucinska@rops.krakow.pl

Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl