Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

30-133 Kraków ul. Lea 112
Telefon: 12 422 06 36 wew. 34 Fax: 12 422 06 36 wew. 44

Projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 4.1 Innowacje Społeczne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie 40 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych, z których minimum 15 % zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę. Podjęte działania poprzez wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów z zakresu opieki nad osobami zależnymi.

Wsparcie projektu jest kierowane do:

 • Odbiorców i użytkowników nowych rozwiązań, tj. osób zależnych oraz ich opiekunów, tj. osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób wymagających usług opiekuńczo-asystenckich, w tym wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim oraz osób starszych wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania.
 • Innowatorów, mających pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę oraz rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych tj. osób fizycznych, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz jednostek sektora publicznego, przedsiębiorstw, w tym z sektora ekonomii społecznej, Kościołów i zw. wyznaniowych, grup nieformalnych.

  W ramach projektu poza udzielanymi grantami, Inkubator wspiera innowatorów poprzez:

 • Doradztwo prawne oraz finansowe
 • Punkt informacyjny i sesje informacyjne
 • Wsparcie Opiekuna innowacji przydzielonego każdemu Innowatorowi wyłonionemu do dofinansowania
 • Wsparcie Doradcy ds. innowacji
 • Wsparcie merytoryczne z zakresu potrzeb osób zależnych
 • Ewaluacja innowacji
 • Spotkania z ekspertami z zakresu usług opiekuńczych kierowanych do osób zależnych
 • Pomoc w nawiązaniu współpracy innowatorów z samorządem lokalnym oraz potencjalnym środowiskiem testowania innowacji.

  Etapy realizacji projektu:

 1. Nabór- wyłonienie najlepszych pomysłów innowacyjnych na terenie Małopolski i wspólne opracowanie specyfikacji innowacji.
 2. Udzielenie grantów.
 3. Wsparcie Innowatorów – różnorodne i kompleksowe wsparcie innowatorów na każdym etapie wdrażania innowacji społecznej.
 4. Upowszechnienie wybranych innowacji i podjęcie działań w zakresie włączenia ich do polityki i praktyki.


  logotyp_strona

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl