Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

STRATEGIE I PROGRAMY

Informacja o konsultacjach projektów programów

konsultacje_OBS


Samorząd województwa przygotowuje 10 programów strategicznych, które wraz ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 będą najważniejszym narzędziem zarządzania rozwojem regionu. Programy strategiczne mają zapewnić jak najlepsze wykorzystanie atutów regionu, a także zapewnić poprawę w tych dziedzinach, w których zdiagnozowano problemy. W dokumentach tych znajdą się propozycje przedsięwzięć, które są kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Jednym z programów jest Program Strategiczny Włączenie Społeczne, za którego przygotowanie odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dnia 21 marca projekt Programu został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, a tym samym przekazany do konsultacji. Program ten pełnić ma funkcję strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.

Jednocześnie trwają także konsultacje projektu Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020, którego celem jest skoordynowanie działań różnorodnych środowisk, w tym przedstawicieli władz województwa, samorządów powiatowych i gminnych, podmiotów reprezentujących sektor ekonomii społecznej na rzecz rozwoju tego sektora.

Konsultacje projektów Programu Strategicznego Włączenie Społeczne oraz Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 trwały od 4 kwietnia do 10 maja 2013 r. Uwagi do projektów dokumentów można było zgłaszać wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Województwa Małopolskiego. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Ponadto w ramach konsultacji wyżej wymienionych dokumentów w Nowym Sączu, Krakowie oraz Tarnowie odbyły się spotkania, których celem była debata o ich ostatecznym kształcie.


Więcej informacji o konsultacjach wyżej wymienionych dokumentów oraz projektów pozostałych programów strategicznych znajduje się na stronie Województwa Małopolskiego  www.malopolskie.pl w zakładce Rozwój Regionalny > Programy Strategiczne.

Do pobrania:


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl