Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki


Ogłoszenie o zamówieniu (OR-ZP-261-15/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-15/18) Data: 2018-07-18
PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KOOPERACJE 3D- MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-14/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-14/18) Data: 2018-06-27
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-12/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-12/18) Data: 2018-06-27
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-13/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-13/18) Data: 2018-06-25
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-9/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-9/18) Data: 2018-05-30
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie zaangażowanych w realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-10/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-10/18) Data: 2018-05-22
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-10/18) Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-11/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-11/18) Data: 2018-05-15
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-8/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-8/18) Data: 2018-04-13
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla asystentów rodziny, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-7/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-7/18) Data: 2018-04-11
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-6/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-6/18) Data: 2018-04-05
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl