Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-23/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-23/18) Data: 2018-11-09
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-12/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-12/18) Data: 2018-11-08
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-22/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-22/18) Data: 2018-11-06
Świadczenie usług restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-11/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-11/18) Data: 2018-10-25
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-10/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-10/18) Data: 2018-10-19
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-21/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-21/18) Data: 2018-10-19
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń międzysektorowych z warsztatami pn. „Partnerska współpraca międzysektorowa” w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu (OR-ZP-261-18/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-18/18) Data: 2018-10-02
Usługa coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin Pokaż szczegóły >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl