Załaduj kalendarz

Ewaluacja krok po kroku

JAK SIĘ ZABRAĆ ZA EWALUACJĘ? Tworzenie koncepcji ewaluacji Więcej >
CO MOŻNA EWALUOWAĆ? Przedmiot i zakres ewaluacji Więcej >
DLA KOGO EWALUUJEMY? Odbiorcy ewaluacji Więcej >
CZEGO CHCEMY SIĘ DOWIEDZIEĆ? Kryteria ewaluacyjne i pytania badawcze Więcej >
KTO, NA KIEDY I ZA ILE? Harmonogram oraz budżet ewaluacji Więcej >
SKĄD I JAK POZYSKAMY INFORMACJE? Źródła danych i metody ich gromadzenia Więcej >
JAK I O CO ZAPYTAMY RESPONDENTÓW Opracowanie narzędzi badawczych Więcej >
JAK GROMADZIĆ INFORMACJE? Wskazówki dotyczące realizacji badań Więcej >
CO WYNIKA Z BADANIA EWALUACYJNEGO? Analiza danych oraz wnioskowanie Więcej >
CO I JAK NALEŻY ZMIENIĆ? Formułowanie rekomendacji Więcej >
CO ZROBIMY Z TĄ WIEDZĄ? Wykorzystanie wyników ewaluacji Więcej >
CZEGO UNIKAĆ? Najczęstsze błędy w ewaluacji Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl