Załaduj kalendarz

Innowacje społeczne

Pozostałe innowacje społeczne MIIS

W  Małopolskim Inkubatorze Innowacji Społecznych powstało więcej innowacji z których warto korzystać w swojej pracy i codziennym życiu.

Krótki opis każdej z nich znajdziesz na naszej stronie, a jeśli, któraś z nich zainteresowała Cię i chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z ROPS Kraków: 12 422 06 36 w. 34, drojek@rops.krakow.pl.

Opowiemy o innowacji i prześlemy materiały, które umożliwią Ci realizację pomysłu we własnym zakresie.

APARAT WSPIERAJĄCY FUNKCJĘ KOŃCZYNY GÓRNEJ

Określenie doświadczalne przydatności aparatu wspomagającego funkcję kończyny górnej dla osób po przebytym udarze mózgu z utrwaloną jej dysfunkcją. Więcej >

STOP OTYŁOŚCI

Innowacyjna metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Więcej >

AGROTRENINGI

Metody pracy z osobami starszymi na obszarach wiejskich. Więcej >

POSTREWALIDACJA

Forma wsparcia osób głęboko wielorako niepełnosprawnych i ich rodzin. Więcej >

TERAPEUTA PRZESTRZENI

Innowacyjna usługa świadczona na rzecz osób starszych mieszkających samodzielnie albo z rodziną. Więcej >

MOBILNE CENTRUM POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH

Metoda pracy z osobami starszymi na terenach wiejskich. Więcej >

DZIELNICOWE CENTRUM ASYSTENCKIE

Model pracy angażujący naturalnych opiekunów i wspierających ich opiekunów zawodowych mający na celu prawidłowe sprawowanie opieki nad osobami starszymi. Więcej >

ASYSTENT OSOBY STARSZEJ

Forma świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, przede wszystkim mieszkających samodzielnie. Więcej >

MODEL MOBILNEGO SPA DLA SENIORÓW

Nowa forma usług dla osób starszych – usługi wellness dla seniora. Więcej >

OII! – O INTYMNOŚCI INTELEKTUALNYCH INNOWACYJNIE

Program wspierania bezpiecznej intymności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Więcej >

REALIZACJA DOMOWEJ ANTYBIOTYKOTERAPII DOŻYLNEJ U CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Z MAŁOPOLSKI

Kompleksowa usługa pozwalająca pacjentom z mukowiscydozą leczonym z powodu zaostrzenia choroby oskrzelowo-płucnej na przyjmowanie leków dożylnych zarezerwowanych dla lecznictwa szpitalnego w warunkach domowych pod opieką pielęgniarki i fizjoterapeuty. Więcej >

MOTYLE W KLINICE

Program wsparcia pacjentek onkologicznych i ich opiekunów w szpitalu i domu. Więcej >

BAZALNIE W DOMU-MODEL PRACY DOMOWEJ Z DZIEĆMI GŁĘBOKO NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Metoda pracy i podręcznik wspierający stworzenie przyjaznego osobom głęboko-wielorako niepełnosprawnym środowiska w ich domach . Więcej >

DOTKNIJ KULTURY

Aktywne uczestnictwo osób niewidomych i słabowidzących w interpretacji dziedzictwa kulturowego. Więcej >

POMOCNIK OSOBY NIEWIDOMEJ- OPASKA NA ŚRODKI HIGIENICZNE

Podręcznik stworzony przez osoby niewidzące i słabowidzące, który umożliwia samodzielne wykonanie oznaczeń na przedmioty codziennego użytku. Więcej >

PRZEZ ZABAWĘ DO SAMODZIELNOŚCI

Opracowanie modelu ułatwiającego zdobywanie samodzielności i niezależności przez dzieci niepełnosprawne ze spektrum autyzmu. Więcej >

MED – box

Innowacyjny system wsparcia profilaktyki bezpośredniej. Więcej >

CZTERY ZMYSŁY TEATRU

Spektakl/instalacja oparty o wielozmysłowe doświadczanie świata – z wyłączeniem zmysłu wzroku – dzięki czemu osoby widzące i niewidzące odbierają inscenizację na tych samych warunkach. Więcej >

DEM-GAME

Aplikacja DEM-GAME i trzy gry diagnostyczne – wspierające diagnozę i profilaktykę kłopotów z pamięcią i koncentracją. Więcej >

PRZESTRZEŃ KOMUNIKACJI

Rozwiązanie architektoniczno-urbanistyczne umożliwiające stworzenie przestrzeni wspierającej wielowymiarowy kontakt osób o różnych potrzebach w przyjaznej przestrzeni publicznej. Więcej >

VIPANDE

Aplikacja umożliwiająca wstępną, domową diagnostykę najczęstszych chorób wieku podeszłego. Więcej >

ACS – Aplikacja Cicely Saunders

Aplikacja umożliwiająca monitorowanie poziomu bólu u pacjentów chorujących przewlekle. Więcej >

SAMODZIELNI W PODRÓŻY

Model treningu samodzielnego przemieszczania się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wraz z poradnikiem „Samodzielne poruszanie się w przestrzeni miejskiej – jak to zrobić?“. Więcej >

THERAPY SET

Zestaw pomocy terapeutycznych przeznaczonych dla osób starszych, w szczególności osób przebywających w Dziennych Domach Pobytu i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Więcej >

CENTRUM ANTYDEPRESYJNE

Kompleksowa pomoc osobom starszym w stanach depresyjnych i z zachowaniami suicydalnymi. Więcej >

poMOST

Aplikacja, wykorzystująca potencjał pomocowy środowiska lokalnego w rozwiązywaniu codziennych, drobnych problemów osób starszych, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Więcej >

WIEJSKI UNIWERSYTET MIĘDZYPOKOLENIOWY

Innowacyjny system usług opiekuńczych. Więcej >

USŁUGOBELA

Innowacja jest prototypowym narzędziem diagnostycznym służącym podniesieniu szybkości i skuteczności doboru optymalnych form wsparcia, kierowanego do osób z niepełnosprawnościami i starszych. Więcej >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl