Załaduj kalendarz

INNOWACJE SPOŁECZNE

Pozostałe innowacje społeczne MIIS

DZIELNICOWE CENTRUM ASYSTENCKIE

Model pracy angażujący naturalnych opiekunów i wspierających ich opiekunów zawodowych mający na celu prawidłowe sprawowanie opieki nad osobami starszymi.

NA CZYM POLEGA

Forma organizacji usług opiekuńczych w lokalnej sieci wzajemnej pomocy osób starszych i ich opiekunów w ramach dzielnicowego centrum asystenckiego oraz wdrożenie systemu certyfikowania lokalnych opiekunów osób starszych.

Jest to odpowiedź na potrzebę osób starszych związaną z dostępnością opiekunów na krótki okres czasu. W ramach sieci są realizowane świadczenia „krótkookresowe” usług opiekuńczych i asystenckich poprzez opiekunów (zarówno zewnętrznych/finansowanych z grantu/, jak również opiekunów będących członkami sieci).Dzielnicowe Centrum Asystenckie koordynuje proces wymiany usług, ich jakość oraz certyfikuje lokalnych opiekunów.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Osoby starsze wymagające opieki lub pomocy w bieżących sprawach życia codziennego w miejscu zamieszkania i ich opiekunowie.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Po model rozwiązania mogą sięgnąć podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe, szczególnie zajmujące się wsparciem osób starszych i/lub organizujące opiekę w miejscu zamieszkania.

INNOWATOR

Spółdzielnia Socjalna Merchant

DCA

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl