Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Przedsiębiorco! 100 mld zł trafi do kieszeni polskich firm na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy Finansowej

Celem programu jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie kryzysu. Tarcza Finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów, w ramach których: • do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) trafi 25 mld zł, • do małych i średnich firm – 50 mld zł, • a do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł

Mikrofirmy – finansowanie w postaci subwencji skierowane jest do przedsiębiorstw:

•    zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

•    które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19;

•    objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Sektor MŚP - finansowanie sektora skierowane jest do firm:

•    zatrudniających od 10 do 249 pracowników,

•    których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 3 latach). Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

Duże firmy – muszą spełnić kilka podstawowych warunków:

•    prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,

•    niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,

•    posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce,

•    rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się w aktualnościach w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-mld-zl-trafi-do-kieszeni-polskich-firm-na-ochrone-miejsc-pracy-w-ramach-tarczy-finansowej 

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl