Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Przedsiębiorco! Nowe narzędzia wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej

Sejm przyjął poprawki senatorów do tarczy antykryzysowej. Dzięki zmianom więcej przedsiębiorstw zyska narzędzia do walki z negatywnymi skutkami pandemii. Na nowelizacji przepisów skorzystają też podmioty ekonomii społecznej. Umorzenie składek ZUS dla podmiotów ekonomii społecznej

•    rozwiązanie zostało rozszerzone i obejmie podmioty ekonomii społecznej, które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego mniej niż 50 osób.

•    w nowej wersji ustawy spółdzielnie socjalne, niezależnie od liczby osób zgłoszonych przez nie do ubezpieczenia, będą mogły skorzystać ze zwolnienia obejmującego całą kwotę należności z tytułu składek za okres od 1 marca do 31 maja.

•    zwolnienie z całej kwoty należności ubiegać się mogą także podmioty, działające w innych formach prawnych, które do ubezpieczenia społecznego zgłosiły mniej niż 10 osób.

Zmiana zasad umarzania niskooprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

•    Podmiot ekonomii społecznej, według nowych zasad, będzie mógł ubiegać się o umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki.

•    Dużym ułatwieniem dla podmiotów ekonomii społecznej jest wprowadzona konieczność utrzymania zatrudnionych pracowników jedynie przez okres dofinansowania z Funduszu Pracy. Ustawa znosi warunek polegający na utrzymaniu zatrudnienia przez dodatkowy okres równy okresowi na jakie przyznane było dofinansowanie

Ochrona w zakresie zmiany warunków kredytów i terminów spłaty rat

Podmioty ekonomii społecznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zostały objęte ochroną w zakresie zmiany warunków lub terminów spłaty kredytów bankowych. Rozwiązanie to dotyczy kredytów zaciągniętych przed 8 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-zmiany-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl