Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Przedsiębiorco! Rekompensata dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej!

Pracodawca będący Zakładem Aktywności Zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności ZAZ lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

Zakład Aktywizacji Zawodowej z terenu województwa małopolskiego składa do Oddziału Małopolskiego wniosek, który musi zawierać w szczególności:

•    nazwę zakładu aktywności zawodowej, jego adres i siedzibę;

•    wskazanie miesiąca, za który pracodawca ubiega się o rekompensatę;

•    określenie wysokości wynagrodzeń podlegających rekompensacie,

Do wniosku należy dołączyć

•    dokumenty potwierdzające wypłatę i wysokość poniesionych kosztów płacy,

•    zestawienie przychodu z działalności gospodarczej za czwarty kwartał roku poprzedniego,

•    kopie umów, które nie mogły być wykonane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o rekompensatę składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom za okres przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rekompensatę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rekompensatę

Źródło: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/malopolska-rekompensata-dla-zaz/?fbclid=IwAR1vr1Es0DeE6dC02rmU5X8ARLoTXhJJC0orS7G5765bgVRwNsm_8CggNbg

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl