Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Przedsiębiorco! Rząd zaakceptował pakiet dot. tarczy antykryzysowej

Rząd zaakceptował pakiet projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Rozwiązania te mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu.

Pakiet przewiduje m.in.:

•    pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników) oraz samozatrudnionych;

•    świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;

•    dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

•    korzystniejsze zasady rozliczania straty;

•    ułatwienia dla branży turystycznej;

•    umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

•    obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych

•    zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;

•    umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

•    przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;

•    fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy

 

Szczegółowe informacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl