Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Przedsiębiorco! Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało pakiet ulg w spłacaniu pożyczek na rozwój i pożyczek na start z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Pożyczkobiorca może wnioskować o

•    wydłużenie karencji w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy, okres

•    możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy

•    obniżenie oprocentowania do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

•    wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy

•    możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek, zarówno na start, jak i pożyczki rozwojowej, maksymalnie o okres 12 miesięcy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/ulatwienia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej--pozyczkobiorcow-krajowego-funduszu-przedsiebiorczosci-spolecznej

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl