Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

WAŻNE! Kolejne ograniczenia zostaną zniesione od 18 maja – zobacz jakie!

Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Podwyższony zostanie limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwione zostaną bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – od 18 maja otwarte zostaną salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje, kawiarnie, bary, a także te w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

•    obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);

•    używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;

•    przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

•    limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);

•    dezynfekcja stolika po każdym kliencie;

•    zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;

•    zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;

•    noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

•    praktyczne w szkołach policealnych,

•    rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja możliwe będzie prowadzenie:

•    zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej

•    konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Podwyższony zostanie limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Ile osób wejdzie na pokład? Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszone zostaną również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2.

SPORT (od 18 maja)

Zwiększone zostaną limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

•    na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);

•    na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Umożliwiona zostanie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

•    12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),

•    16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),

•    24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),

•    32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury, możliwe będą m.in.:

•    działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),

•    wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),

•    wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,

•    indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,

•    wznowienie prób i ćwiczeń.

UCZELNIE (od 25 maja)

Rząd chce przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

•    zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),

•    zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

KONTROLE NA GRANICY

Przedłużona zostanie kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rządowej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl