Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

WAŻNE! Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych

Sprawdź gdzie należy zakrywać nos i usta, a kiedy nie jest to konieczne.

Gdzie należy zakrywać nos i usta?

•    w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

•    w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)    na drogach i placach

b)    w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny)

c)    w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach)

d)    na terenie nieruchomości wspólnych

Zakrywać nosa i ust nie trzeba w przypadku:

•    samochodu, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem do ukończenia czwartego roku życia

•    dziecka do ukończenia czwartego roku życia

•    osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub głębokim albo niesamodzielności – nie jest wymagane w tym zakresie okazanie orzeczenia lub zaświadczenia

•    osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów

•    kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub samochodem wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator, organizator lub przedsiębiorca zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność

•    duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne podczas ich sprawowania

•    żołnierza, funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie

W przypadku legitymowania przez organy uprawnione osoby w celu ustalenia jej tożsamości albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby, w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych, można żądać odkrycia ust i nosa.

Źródło: https://www.krakow.pl/aktualnosci/239169,2116,komunikat,maseczki_obowiazkowe_w_miejscach_publicznych.html?_ga=2.95260181.82698727.1587019274-1697083933.1562568391

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl