Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Wytyczne dla placówek udzielających wsparcia ofiarom przemocy domowej!

Resort rodziny przygotował instrukcję dotyczącą sposobu organizacji placówek zapewniających schronienie ofiarom przemocy. To m.in. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej i ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu.

Rozwiązania zawarte w instrukcji to m.in.:

•    ograniczenie aktywności poza terenem placówki przez osoby w nich zamieszkujące tylko do sytuacji tego wymagających;

•    zawieszenie form wsparcia świadczonych w trybie ambulatoryjnym dla osób nie przebywających na stałe w takich ośrodkach;

•    monitorowanie stanu zdrowia personelu oraz osób korzystających ze schronienia w placówce;

•    ograniczenie do minimum kadry obecnej w placówce poprzez np. ograniczenie godzin pracy bądź umożliwienie pracy zdalnej pracownikom biurowym;

•    organizowanie życia zbiorowego osób przebywających w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych.

Uregulowanie kwestii związanej z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

•    zalecenie ograniczenia działalności zespołów interdyscyplinarnego do niezbędnych zadań wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji;

•    grupy robocze powinny pracować w formie rozmów telefonicznych/video konferencji/korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej;

•    w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób tradycyjny bezwzględnie stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa związanego z ochroną przed zakażeniem COVID-19;

•    wskazano, że preferowane formy kontaktu telefonicznego (czy mailowego) nie wykluczają w szczególnych przypadkach możliwości bezpośrednich spotkań członków grupy roboczej z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy przy zachowaniu stosownych środków związanego z ochroną przed zakażeniem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gov.pl w zakładce dla rodziny.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/ofiary-przemocy-domowej-nie-zostaja-bez-pomocy-wytyczne-dla-udzielajacych-wsparcia 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl