Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

„AKCJA INNOWACJA” – koniec i początek !

27.01.2017 r.

Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zakończył cykl Seminariów pod hasłem „Akcja. Innowacja”, trwających od listopada 2016 do końca stycznia 2017 r. Spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz jednostek sektora publicznego i przedsiębiorców z pięciu subregionów województwa: Małopolski Zachodniej, subregionu podhalańskiego, sądeckiego, tarnowskiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Przeprowadzone seminaria miały na celu zainspirowanie i zmotywowanie do kreowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych świadczonych na  rzecz osób niesamodzielnych, a następnie zachęcenie do udziału w projekcie Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych i pozyskania finansowania na przetestowanie swojego innowacyjnego pomysłu.Krakow_2037_2

Podczas seminariów wyłoniliśmy priorytetowe obszary problemowe, w których osoby zależne - starsze i niepełnosprawne oraz ich opiekunowie wymagają szczególnego wsparcia. Obszary te, to przede wszystkim ograniczenie samodzielności, utrata poczucia bezpieczeństwa, izolacja i marginalizacja, wykluczenie społeczne i cyfrowe, brak odpowiedniego dostępu do informacji i wiedzy, oraz przeciążenie i stres opiekunów nieformalnych.  W atomizującym się społeczeństwie trudniej też o bliskie relacje rodzinne i sąsiedzkie, które w naturalny sposób wspierają aktywność i poczucie sprawczości u osób z ograniczoną samodzielnością. Sięganie po rozwiązania oddolne, pochodzące wprost od środowiska związanego z osobami zależnymi i wykorzystujące zasoby lokalne do udoskonalenia i upowszechnienia usług opiekuńczych, sprzyja niwelowaniu trudności i barier z jakimi na co dzień mierzą się osoby niesamodzielne. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych chce wspierać te rozwiązania i pomysły, które mogą wpłynąć na poprawę jakości życia i podniesienie poziomu zadowolenia. Na spotkaniach, ponad 160 potencjalnych innowatorów społecznych z całego województwa małopolskiego, miało okazję podzielić się obawami i wymienić doświadczeniami dotyczącymi wspierania osób starszych i niepełnosprawnych.  Tarn__w_2017_2

Dziękujemy wszystkim uczestnikom seminariów za obecność i zaangażowanie, które pozwoliło na lepsze i głębsze zrozumienie problemów osób zależnych i ich opiekunów. Wyłonione w ten sposób obszary problemowe posłużą do sporządzenia raportu, który zostanie udostępniony na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Mamy nadzieję że warsztaty posłużą Państwu jako wskazówka do tworzenia nowych rozwiązań, które będą konsultowane na zbliżających się  spotkaniach przygotowujących do złożenia wniosków aplikacyjnych. W ramach podsumowania zamieszczamy materiał wykorzystywany podczas cyklu seminariów.

Zakopane_2016_4_2


PREZENTACJA ZE SPOTKAŃ

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl