Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Nabór uzupełniający zakończony!

07.11.2018

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, że tak licznie wzięliście Państwo udział w turze uzupełniającej Konkursu na innowacje społeczne organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wnioski, które napłynęły w wyznaczonym czasie do Inkubatora zostały poddane ocenie formalnej a wkrótce zapoznają się z nimi członkowie Rady Innowacji Społecznych - by wyłonić spośród nich najciekawsze i najlepiej rokujące pomysły.

Bez żadnych wątpliwości - Innowatorów i osób zaangażowanych społecznie w Małopolsce nie brakuje! 

inno_inno_2

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl