Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Zapraszamy na spotkanie grupy ds. innowacji społecznych!

15.02.2017 r.

Z myślą o podniesieniu jakości inkubowanych innowacyjnych rozwiązań, powołaliśmy w ramach Regionalnej Platformy Współpracy grupę tematyczną ds. innowacji społecznych. Do jej zadań będzie należała m.in. wymiana informacji, konsultacja pomysłów, tworzenie przestrzeni do współpracy między innowatorami społecznymi a środowiskiem osób zależnych i ekspertami, a także opiniowanie wypracowywanych rozwiązań w trakcie ich opracowywania, testowania, a następnie upowszechniania.

Zachęcamy do zaangażowania się w prace grupy tematycznej ds. innowacji społecznych i zapraszamy na inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w sali nr 5. Pierwsza tura spotkań jest zaplanowana na: 17.02, 22.02, 24.02 lub 28.02 r. (jeden termin do wyboru). Tematyka spotkania będzie poświęcona przedstawieniu raportu z seminariów w subregionach Małopolski, prezentacji dokumentacji konkursu na innowacje społeczne, a także omówieniu harmonogramu prac grupy tematycznej.

Jesteśmy przekonani, że Państwa wiedza i doświadczenie w obszarze organizacji usług opiekuńczych przełożą się na wysoką jakośc omawianych pomysłów i rozwiązań innowacyjnych i staną się pomocą dla innowatorów społecznych. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia pod numerem 12 422 06 36 wew. 34 lub za pośrednictwem e-mail drojek@rops.krakow.pl


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl