Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Harmonogram wsparcia

logotyp_strona

Harmonogram wsparcia na I półrocze 2019

Styczeń 2019

Konsultacje innowacji społecznych, w ramach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych w ramach Regionalnej Platformy współpracy - spotkanie otwarte.

Luty 2019

Konsultacja finalnych produktów innowacji społecznych I tury Konkursu, wybranych do upowszechniania, w ramach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych w ramach Regionalnej Platformy współpracy - spotkanie otwarte.

Marzec 2019

Konsultacje innowacji społecznych, w ramach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych w ramach Regionalnej Platformy współpracy - spotkanie otwarte.

Spotkanie w ramach Akademii Innowatorów Społecznych - spotkanie zamknięte

Kwiecień 2019

Konsultacja finalnych produktów innowacji społecznych II i III tury Konkursu, wybranych do upowszechniania, w ramach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych w ramach Regionalnej Platformy współpracy - spotkanie otwarte.

Maj - Czerwiec 2019 Konsultacja finalnych produktów innowacji społecznych III i IV tury Konkursu, wybranych do upowszechniania, w ramach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych w ramach Regionalnej Platformy współpracy - spotkanie otwarte
Styczeń - Kwiecień 2019

Ewaluacja i monitoringi innowacji wyłonionych w II i III turze konkursu (harmonogram ustalany indywidualnie
z Grantobiorcą).


Ponadto, Inkubator świadczy wsparcie w postaci doradztwa (ds. innowacji, prawa i finansów) oraz usługi opiekuna innowacji w zakresie realizacji innowacji społecznych. Wsparcie eksperckie świadczone jest według zgłaszanych potrzeb, w terminach i lokalizacji dogodnej dla Innowatora, ustalanej na bieżąco.

O szczegółach wsparcia będziemy informować w Aktualnościach lub zachęcamy do kontaktu pod numerem 12 422 06 36 wew. 34.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Harmonogram czerwiec 2019

Harmonogram luty 2019 

Harmonogram grudzień 2018 

Harmonogram listopad 2018 

Harmonogram październik 2018

Harmonogram wrzesień 2018  
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl