Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Rada Innowacji Społecznych

logotyp_strona

W dniu 17.03.2017 zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie powołano Radę Innowacji Społecznych w celu oceny projektów złożonych w Konkursie na innowacje społeczne, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych", a następnie wyłonienia przetestowanych rozwiązań do etapu upowszechniania.

W skład Rady Innowacji Społecznych powołano:

I. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego/ jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej:

1. Pani Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa,

2. Pani Józefa Grodecka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów,

3. Pani Jolanta Chrzanowska – Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,

4. Pani Barbara Hałas – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni,

5. Pani Agata Lorek – Dyrektor Dziennego Domu Pobytu w Oświęcimiu,

6. Pani Dorota Kośmider – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie,

7. Pan Mariusz Sajak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, przedstawiciel Rady Regionalnej Platformy Współpracy,

8. Pan Michał Bochenek – Kierownik Działu Terapeutyczno – Społecznego Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.

9. Pani Marta Mordarska - Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Małopolski,

II. Przedstawiciele sektora organizacji pozarządowych:

9. Pan Andrzej Wójcik – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, przedstawiciel Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej,

10. Pani Aneta Widak – Kierownik Zespołu Funduszy Zewnętrznych Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przedstawicielka Małopolskiej Rady 

ds. Polityki Senioralnej

11. Pani Zofia Szarota – dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego,  przedstawicielka Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej,

12. Pani Agnieszka Lewonowska Banach –Zastępca Przewodniczącej Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,

13. Pan Józef Grzybczyk – Sekretarz Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,

14. Pan Aleksander Waszkielewicz – Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,

15. Pan Wojciech Glac – Wiceprezes Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych, Centrum Opieki Wyręczającej.

III. Przedstawiciele środowiska akademicko- naukowego:

16. Pani Jolanta Perek – Białas – dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

17. Pan Norbert G. Pikuła – dr hab., Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

18. Katarzyna Szczerbińska – dr hab. Collegium Medicum w Krakowie.

IV. Przedstawiciele osób zależnych i ich otoczenia:

19. Pan Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych,

20. Pani Anna Piwowarska Jasna – Przedstawiciel Małopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej,

21. Pan Adam Stromidło – Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych.

V. Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:

22. Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,

23. Pan Rafał Barański – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,

24. Aneta Kosiba – Kierownik Działu ds. Polityki Społecznej,

25. Justyna Mańka – Inspektor ds. polityki społecznej,

26. Anita Parszewska – p.o. Kierownika Działu ds. projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych.

Stałymi zastępcami Członków Rady Innowacji Społecznych zostali:

1. Pani Monika Zaucha w przypadku nieobecności Pani Barbary Hałas,

2. Pani Joanna Saternus w przypadku nieobecności Pani Agaty Lorek,

3. Pani Agnieszka Gradus w przypadku nieobecności Pani Doroty Kośmider,

4. Pani Anna Waligórska w przypadku nieobecności Pana Wojciecha Glaca.

5. Pan Adam Zawisny w przypadku nieobecności Pana Aleksandra Waszkielewicza.

6. Pani Bogumiła Słońska w przypadku nieobecności Pani Marty Mordarskiej.

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl