Załaduj kalendarz

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych

 Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl