Załaduj kalendarz

PROFESJONALNE KADRY WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Działania projektowe zakończone - Woj. Opolskie

Grudzień 2018 r.

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Działania szkoleniowe w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zostały zakończone z dniem 31 grudnia 2018 roku.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl