Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Kwiecień 2018 - Woj. Śląskie

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Profesjonalne kadry zarządzające w obszarze wspierania rodziny
i pieczy zastępczej

18-20.04.2018

18.04.2018 10.30-19.00

Hotel Pod Jedlami,
ul. Beskidzka 17, Wisła

19.04.2018 8.00-18.00

20.04.2018 8.00-13.00

Blok III

Szkolenia
z zakresu stosowania prawa

Wybrane zagadnienia prawne z obszaru wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej

18-20.04.2018

18.04.2018 10.30-19.00

Hotel Pod Jedlami,
ul. Beskidzka 17, Wisła

19.04.2018 8.00-18.00

20.04.2018 8.00-13.00

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących
z dziećmi
i rodziną

Prowadzenie grup wsparcia

4-6.04.2018

4.04.2018

10.30-19.00

Hotel Jaskółka, Ustroń,
ul. Zdrojowa 10

5.04.2018

8.00-18.00

6.04.2018

8.00-13.00

Warsztat pracy asystentów rodzin -
grupa I

9-11.04.2018

9.04.2018

10.30-19.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

10.04.2018

8.00-18.00

11.04.2018

8.00-13.00

Warsztat pracy asystentów rodzin -
grupa II

9-11.04.2018

9.04.2018

10.30-19.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

10.04.2018

8.00-18.00

11.04.2018

8.00-13.00

Depresja, zachowania suicydalne wśród dzieci
i młodzieży – rozpoznawanie, sposoby postępowania i metody pracy

10-12.04.2018

10.04.2018

10.30-19.00

Hotel Jaskółka, Ustroń,
ul. Zdrojowa 10

11.04.2018

8.00-18.00

12.04.2018

8.00-13.00

Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie

18-20.04.2018

18.04.2018

10.30-19.00

Hotel Jaskółka, Ustroń,
ul. Zdrojowa 10

19.04.2018

8.00-18.00

20.04.2018

8.00-13.00

FAS – diagnoza i formy pomocy

24-26.04.2018

24.04.2018

10.30-19.00

Hotel Jaskółka, Ustroń,
ul. Zdrojowa 10

25.04.2018

8.00-18.00

26.04.2018

8.00-13.00


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl