Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Listopad 2019 - Woj. Śląskie

Listopad 2019 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok III

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Zagadnienia prawa pracy w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej

13-15.11.2019

13.11.2019 - 11.00-19.00

14.11.2019 - 8.00-18.00

15.11.2019 - 8.00-13.00

Hotel Tycjan, Plac Wolności 7, Milówka

Barbara Kunysz- Syrytczyk

20

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Praca z rodziną dysfunkcyjną na rzecz powrotu dziecka do rodziny - gr. II - moduł I

18-20.11.2019

18.11.2019 - 11.00-19.00

19.11.2019 - 8.00-18.00

20.11.2019 - 8.00-13.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Elżbieta Matysiak

20

Skuteczna komunikacja oraz metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji trudnych - moduł II, grupa II

06-08.11.2019

06.11.2019 - 11.00-19.00

07.11.2019 - 8.00-18.00

08.11.2019 - 8.00-13.00

Hotel Tycjan, pl. Wolności 7, Milówka

Michalina Czajkowska

20

Narzędzia i metody diagnozy rodziny - grupa II

27-29.11.2019

27.11.2019 - 11.00-19.00

28.11.2019 - 8.00-18.00

29.11.2019 - 8.00-13.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Beata Lutomska

Praca z dzieckiem w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - moduł I

12-14.11.2019

12.11.2019 - 11.00-19.00

13.11.2019 - 8.00-18.00

14.11.2019 - 8.00-13.00

Hotel Tycjan, pl. Wolności 7, Milówka

Paweł Pienkiewicz

20

Blok VI

Szkolenia dla

służb współpracujących

Budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny - moduł I

04-06.11.2019

04.11.2019 - 11.00-19.00

05.11.2019 - 8.00-18.00

06.11.2019 - 8.00-13.00

Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Katarzyna Słupińska

20

Efektywna współpraca międzyinstytucjonalna

06-08.11.2019

06.1012019 - 11.00-19.00

07.11.2019 - 8.00-18.00

08.11.2019 - 8.00-13.00

Hotel Tycjan, pl. Wolności 7, Milówka

Agnieszka Szlęzak

20

Superwizja

Superwizja grupowa
gr.18

2019-11-07

9.00-13.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16

Zuzanna Korga

Superwizja grupowa
gr.23

2019-11-05

9.00-13.00

Dom Dziecka w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 87a

Zuzanna Korga

Superwizja grupowa
gr. 17

2019-11-12

9.00-13.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, ul. J. Piłsudskiego 2

Zuzanna Korga

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl