Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Marzec 2018

Marzec 2018 r.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Ochrona prawna dzieci
w sytuacji zagrożenia dobra dziecka

9.03.2018

8.30-15.30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie,
ul. Rajska 1,
s. 245

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Ocena i motywacja pracowników

26.03.2018

9.00-17.00

ul. Ozimska 181,

Opole

Ocena i motywacja pracowników

27.03.2018

9.00-17.00

ul. Ozimska 181,

Opole

Ocena i motywacja pracowników

28.03.2018

9.00-17.00

ul. Ozimska 181,

Opole

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Praca z dzieckiem
z rodziny wieloproblemowej

19.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,

ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Praca z dzieckiem
z rodziny wieloproblemowej

20.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,

ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne)
i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży

22.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,

ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne)
i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży

23.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,

ul. Trzebnicka 42,
Wrocław

Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza
i formy pomocy

29.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza
i formy pomocy

30.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,

ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Profesjonalne kadry zarządzające w obszarze wspierania rodziny
i pieczy zastępczej

21-23.03.2018

18-20.04.2018

21.03.2018 11.00-19.00

Hotel Pod Jedlami, ul. Beskidzka 17, Wisła

22.03.2018 8.00-18.00

23.03.2018 8.00-13.00

18.04.2018 11.00-19.00

19.04.2018 8.00-18.00

20.04.2018 8.00-13.00

Blok III

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Wybrane zagadnienia prawne z obszaru wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej

21-23.03.2018

18-20.04.2018

21.03.2018 11.00-19.00

Hotel Pod Jedlami, ul. Beskidzka 17, Wisła

22.03.2018 8.00-18.00

23.03.2018 8.00-13.00

18.04.2018 11.00-19.00

19.04.2018 8.00-18.00

20.04.2018 8.00-13.00

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych – rola rodzin wspierających

14-15.03.2018

14.03.2018

11.00-19.00

Hotel Beskid,
ul. Jana Kazimierza 122, Milówka

15.03.2018 8.00-14.00

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl