Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Sierpień 2018 r. - Woj. Małopolskie

Sierpień 2018 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci
i młodzieży -szkolenie dwudniowe
(Kadra PWD, POW)

10.08.2018
24.08.2018

9.00-15:30

ROPS Kraków
ul. Piastowska 32

s.16

Marcin Mołoń

20

Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) 
i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży
(Kadra POW, RDD)

27.08.2018

9.00-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s. 245

Agnieszka Kamińska

20

Praca z dzieckiem nadpobudliwym
(Kadra POW, RDD)

29.08.2018

9.00-15:30

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, Kraków s. 201

Agnieszka Kamińska

20

SUPERWIZJA

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa V

3.08.2018

8.15-12.30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1, s.245

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa I

10.08.2018

8.15-12.30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, s.245

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa II

10.08. 2018

12.45-17.00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, s.245

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa III

24.08.2018

8.15-12.30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, s.245

Roman Szmyd

12

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa IV

24.08.2018

12.45-17.00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, s.245

Roman Szmyd

11

Superwizja grupowa (dla asystentów rodziny)

Grupa V

30.08.2018

8.15-12.30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, s.245

Roman Szmyd

12

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl