Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Sierpień 2018 r. - Woj. Opolskie

Sierpień 2018 r.

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener
/Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok III

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Zamówienia publiczne – procedury, zasady udzielania, planowanie, szacowanie

1-3.08.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Barbara Kunysz-Syrytczyk

20

Zamówienia publiczne – procedury, zasady udzielania, planowanie, szacowanie

7-9.08.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Barbara Kunysz-Syrytczyk

20

Zamówienia publiczne – procedury, zasady udzielania, planowanie, szacowanie

21-23.08.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & s.j,
ul. Ozimska 181,
Opole

Barbara Kunysz-Syrytczyk

20

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl