Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

Plany działań na 2020.

Wraz z Nowym Rokiem prężnie działamy nad przygotowaniem atrakcyjnej oferty tegorocznych szkoleń.

Najbliższe miesiące będą obfitować w liczne wydarzenia:

Szkolenia wyjazdowe:

Okresowa oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - podejście interdyscyplinarne - szkolenie 2-dniowe przeznaczone dla: asystentów rodziny, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodków adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka, służb współpracujących

Usprawnianie współpracy instytucji i służb zaangażowanych w działania na rzecz dziecka i rodziny - szkolenie 2- dniowe przeznaczone dla kadry zarządzającej, asystentów rodziny, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego, ośrodków adopcyjnych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, służb współpracujących

Metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy z dzieckiem i rodziną – szkolenie 2- dniowe przeznaczone dla asystentów rodziny, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka

Praca z dzieckiem i rodziną w placówce wsparcia dziennego – szkolenie 3- dniowe przeznaczone dla pracowników placówek wsparcia dziennego

Szkolenia stacjonarne:

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizacje zadań dot. wspierania rodziny i organizowania pieczy zastępczej – szkolenie 1- dniowe przeznaczone dla kadry zarządzającej, asystentów rodziny, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego, ośrodków adopcyjnych

Metoda dialogu motywującego - praca z nastolatkiem przejawiającym zachowania trudne – szkolenie 1- dniowe przeznaczone dla rodzin zastępczych, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodków adopcyjnych

Cyberuzależnienia- dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – szkolenie 1-dniowe przeznaczone dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, rodzinnych domach dziecka, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, placówek wsparcia dziennego, asystentów rodziny

Praca w placówce wsparcia dziennego- wychowawca jako lider grupy – szkolenie 1-dniowe przeznaczone dla pracowników placówek wsparcia dziennego

Superwizje – cykl 5 spotkań przeznaczonych dla pracowników ośrodków adopcyjnych, pracowników placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo- wychowawczych

Zapraszamy do śledzenia naszej strony (https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114.html) już wkrótce rozpoczniemy rekrutację.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl