Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Październik 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ukryj kalendarium

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ORPZ/PCPR - do 23.04.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przedłuża do 23.04.2018 r. nabór na


JEDNODNIOWE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (W TYM KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ) ORAZ PRACOWNIKÓW POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ, WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA OBSZARZE WOJ. MAŁOPOLSKIEGO


Przedłużenie naboru dotyczy następujących szkoleń:

- Szkolenie nr 1 - Diagnoza potrzeb rodziny i dziecka objętego pieczą zastępczą – aspekty praktyczne: metody, narzędzia, dokumentacja

- Szkolenie nr 2 - Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze

- Szkolenie nr 3 - Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

- Szkolenie nr 4 - Praca z dziećmi / młodzieżą przejawiającą zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci / młodzieży.


Przedłużenie naboru dotyczy tych osób, które nie złożyły jeszcze zgłoszenia na żadne ze szkoleń
dla pracowników Organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach naboru trwającego od 6 kwietnia br., przy czym dana osoba może złożyć zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń w ramach tego naboru.

Szczegółowe informacje dot. kryteriów naboru oraz zasad składania Formularza zgłoszeniowego są dostępne na stronie internetowej ROPS w Krakowie w zakładce:

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej: Nabór na szkolenia i superwizjęDrukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl