Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

Ruszamy ze szkoleniami!

Pod koniec miesiąca rozpoczniemy rekrutację na 2 dniowe szkolenia wyjazdowe realizowane w marcu i kwietniu 2020 roku:

1). Okresowa oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - podejście interdyscyplinarne

Przeznaczone dla: asystentów rodziny, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodków adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka, służb współpracujących

Terminy realizacji: 16-17.03.2020 / 24-25.03.2020 /26-27.03.2020r.

Miejsce: Hotel pod Kogutkiem, Krzywaczka

Organizator zapewnia zakwaterowanie* i wyżywienie podczas szkolenia

2). Metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy z dzieckiem i rodziną

przeznaczone dla asystentów rodziny, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka

Terminy realizacji: 01-02.04.2020 / 16-17.04.2020r.

Miejsce: Hotel pod Kogutkiem, Krzywaczka

Organizator zapewnia zakwaterowanie* i wyżywienie podczas szkolenia

3). Usprawnianie współpracy instytucji i służb zaangażowanych w działania na rzecz dziecka i rodziny

Przeznaczone dla kadry zarządzającej, asystentów rodziny, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego, ośrodków adopcyjnych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, służb współpracujących

Terminy realizacji: 21-22.04.2020 / 23-24.04.2020 /28-29.04.2020r.

Miejsce: Hotel pod Kogutkiem, Krzywaczka

Organizator zapewnia zakwaterowanie* i wyżywienie podczas szkolenia

O rekrutacji będziemy informować pismami skierowanymi do instytucji oraz ogłoszeniami na stronie internetowej ROPS.

Zapraszamy!

*Uwaga! Zapewnienie noclegu jest możliwe wyłącznie dla osób, które złożą oświadczenie o niezamieszkiwaniu w miejscowości, w której będzie się odbywać szkolenie oraz dojeździe na szkolenie środkami komunikacji publicznej w czasie dłuższym niż 3 godziny

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl