Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

ZMIANA REGULAMINU NABORU i UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, że z dniem 15.06.2018 r. zmianie uległ Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych w ramach Projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Tekst jednolity Regulaminu

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl