Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

ZMIANA REGULAMINU NABORU I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, że z dniem 22.06.2020 r. zmianie uległ Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych w ramach Projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej". Celem wprowadzonych zmian było dostosowanie zasad naboru i uczestnictwa we wsparciu świadczonym w ramach Projektu do aktualnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa oraz poszerzenie rodzajów wsparcia o nową formę - konsultacje psychologiczne i prawne.

Tekst jednolity Regulaminu

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl