Załaduj kalendarz

PRZECIW PRZEMOCY

Dobre praktyki

Poprzez dobre praktyki chcielibyśmy propagować nie tylko sprawdzone i godne naśladowania pomysły, ale również działania przełamujące dotychczasowe schematy postrzegania kwestii przemocy w rodzinie. Chcielibyśmy popularyzować inicjatywy nastawione na rozwiązanie problemu a także wykazujące duży stopień skuteczności oraz często, choć nie zawsze, nowatorskie i proste.Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykiami nagrodzonymi i wyróżnionymi w małopolskim Konkursie "Przeciw Przemocy"

LAUREACI I WYRÓŻNIENI  W KONKURSIE „PRZECIW PRZEMOCY”

2015 rok

Kategoria – najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda -  Gmina i Miasto Kraków /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

(za działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegające w szczególności na szybkim reagowaniu, mającym na celu przerwanie przemocy w rodzinie, niesieniu skutecznej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz mające na celu propagowanie właściwych postaw i reagowania w sytuacji przemocy w rodzinie)._pdf

Wyróżnienie- Gmina Zielonki / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

(za prowadzone działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności wśród dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z wykorzystaniem metod atrakcyjnych dla młodych ludzi – m.in. gry zespołowe)_pdf

Wyróżnienie - Gmina i Miasto Tarnów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

(za zakrojoną na szeroką skalę kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie interdyscyplinarnej współpracy służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy).

Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego:

Nagroda - Powiat limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Limanowej

(za szereg działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, duże zaangażowanie w poszukiwanie niestandardowych środków i narzędzi w celu dotarcia do jak największej liczby osób uwikłanych w przemoc, w celu zminimalizowania rozmiarów tego zjawiska i jego skutków)_pdf

2016 rok

Kategoria - najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda dla Gminy Polanka Wielka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej

( za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym całych rodzin, mieszkańców, rodziców, osób starszych oraz wsparcie kadr w formie superwizji)_pdf

Wyróżnienie dla Gmina Miejska Kraków/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

(za innowacyjne podejście do działań w obszarze przeciwdziałania przemocy i skierowanie ich do grupy mało dostrzeganej tj. objęcie wsparciem świadków przemocy)_pdf

Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego:

Nagroda dla Powiatu limanowskiego/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

(za kontynuację szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, interdyscyplinarność i zaangażowanie w realizowane działania)_pdf

Ponadto Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić organizację pozarządową- Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – KRAFOS

(za działania uzupełniające lukę we wsparciu oferowanym osobom doświadczającym przemocy oraz duży zasięg działania i interdyscyplinarność)_pdf

Rok 2017:

Kategoria - najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda - Gmina Andrychów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Nagroda przyznana za kompleksową ofertę wsparcia dedykowaną różnym grupom odbiorców oraz nowatorskie podejście do realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyróżnienie - Miasto Wieliczka/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

Wyróżnienie przyznane za kompleksową ofertę wsparcia kierowaną do szerokiego grona odbiorców, dostosowaną do ich potrzeb, w tym: członków Rad Sołeckich, dyrektorów i nauczycieli, dzieci i młodzieży, rodziców, całych rodzin i mieszkańców, przedstawicieli ochrony zdrowia, Policji.

Wyróżnienie - Gmina Sułkowice/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Wyróżnienie przyznane za nowatorskie podejście do działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wykorzystanie bajkoterapii i choreoterapii w realizacji zajęć dla dzieci.

Kategoria - najlepsze działanie samorządu powiatowego:

Powiat wadowicki/Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy

Nagroda przyznana za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, rodziców, mieszkańców, par, osadzonych w zakładzie karnym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wsparcie kadr w formie grup wsparcia dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych.

Kategoria - najlepsze działanie organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS w Radłowie

Nagroda przyznana za kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi, w tym zagrożonych i doświadczających przemocy, członków społeczności lokalnej oraz przedstawicieli lokalnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl