Załaduj kalendarz

REGIONALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Posiedzenia RKE kadencji 2018-2022

I. Posiedzenie 11 kwietnia 2018 r.

Inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działająca przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej powołała z terenu Województwa Małopolskiego na okres 5-letniej kadencji nowych Członków RKE. Podczas spotkania inaugurującego Pani Wioletta Wilimska wręczyła nowym Członkom powołanie do pracy w RKE, zapraszając ich do wspólnej pracy jednocześnie życząc sobie i zebranym owocnej pracy.

Członkowie komisji podjęli prace nad pierwszymi uchwałami RKE regulującymi prace komisji.

II. Posiedzenie 11 grudnia 2018 r. 

Podczas posiedzenia Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) podjęto ustalenia w zakresie organizacji egzaminu dla pracowników socjalnych, którzy rozpoczęli obecnie szkolenie w ramach projektu pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy”. Szkolenie realizowane jest przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Uczestniczą w nim pracownicy socjalni z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

W trakcie posiedzenia RKE przedstawiono również informacje na temat wykształcenia małopolskich pracowników socjalnych na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017. Podjęto dyskusje w obszarze wyzwań jakie stawiane są wobec tej grupy zawodowej, jak również zmieniających się uwarunkowań społecznych w kontekście realizacji pracy socjalnej.

Spotkanie przedstawicieli RKE z uczestnikami szkolenie organizowanego przez TARR w Tarnowie w dniu 23 lutego 2019 r.

Przedstawiciele Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych spotkali się w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66 z uczestnikami szkolenia organizowanego przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR), które współfinansowane jest przez UE w ramach projektu PO WER Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna projekt „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy”.

Podczas spotkania przedstawiono warunki uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zgodnie z § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Omówiono również kwestie techniczne związane z organizacją i przebiegiem egzaminu, w tym dotyczące dokumentów jakie złożyć musi pracownik socjalny chcący przystąpić do egzaminu przez Regionalną Komisją. Słuchacze mieli też możliwość zadania pytań członkom RKE, poznania bliżej przyszłych egzaminatorów.

III. Posiedzenie 9 kwietnia 2019 r. 

W dniu 9 kwietnia 2019 r odbyło się kolejne posiedzenie Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Podczas posiedzenia członkowie Komisji w główniej mierze zajęli się podjęciem ustaleń dot. organizacji egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Podjęto uchwały regulujące przygotowania, jak i sam przebieg egzaminu. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl