Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Małe granty 2020

Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:  Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu

Nazwa zadania: Działania przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60+ chorych na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson Alzheimer Wilson Pic w związku z pandemią COVID19

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego:    14.09.2020 r. – 10.11.2020 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    7.08.2020 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     10 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:     Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 25.08.2020 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/Formularz zgłaszania uwag

Po rozpatrzeniu oferty Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Chorych na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu pn. „Działania przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60+ chorych na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson Alzheimer Wilson Pic w związku z pandemią COVID19” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1218/20 z dnia 1 września 2020 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

Uchwała Nr 1218/20 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1218/20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1218/20 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl