Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Małe granty 2020

Stowarzyszenie Rabczański UTW_Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nazwa Oferenta Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nazwa zadania    VII Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego    10.02.2020 r. – 15.03.2020 r.

Data wpływu oferty do UMWM    9.01.2020 r.

Status oferty   dotacja przyznana

Wnioskowana kwota dotacji    9783,00 zł

Proponowana kwota dotacji     9783,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 23.01.2020 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania):

korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków

osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków,

elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację (nazwa departamentu, nr tel., adres email)    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,ul. Piastowska 32

Załączniki:

Oferta

Formularz zgłaszania uwag

Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku pn. „VII Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 140/20 z dnia 4 lutego 2020 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 9 783 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100).

Uchwała Nr 140/20

Załączniki  do Uchwały 140/20 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl