Załaduj kalendarz

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Otwarte konkursy ofert 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 941/20 z dnia 14 lipca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”


Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 10 ofert.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 5 zadań na łączną kwotę 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

>>> Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 941/20 z dnia 14 lipca 2020 r.
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych określonych w regulaminie

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl